Hoa Hỏa Man Đầu

Thiếu niên thức tỉnh Thôn Thiên Huyết Mạch, tu Thôn Thiên Long Đế Quyết, từ nay về sau chân đạp Vạn Tộc Thiên Kiêu, tru sát cường địch, quét ngang chư thiên, phách tuyệt Vạn Giới! Tất cả địch nhân, hết thảy nghiền ép, thoải mái đến cực hạn! Đẳng cấp: Luyện Thể, Cương Nguyê
Chương mới nhất: