Hổ Phách Cúc Áo

Linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên. Kỷ nguyên nhân loại hấp thu khôi phục ở linh khí trong thiên địa, hình thành linh khí nghề nghiệp. Cùng lúc đó tinh cầu bản thổ động thực vật cũng đang tiến hành tiến hóa, dã tính phản tổ,
Chương mới nhất: