Hà Vô Hận

Ôm ấp ôm mỹ nữ giẫm Thiên Thần, tay cầm Thần Đao Tru Tà Ma! Hiện đại mọt game xuyên việt qua dị giới, trở thành Ngọc Kinh Thành số một đại hoàn khố, một tên rác rưởi đại thiếu gia. May là, nắm giữ Ẩm Huyết đao hắn, giết Yêu thú, giết người đều có thể thăng cấp trở nên mạnh mẽ

Hắn vốn là hoàng thành đệ nhất Võ Đạo thiên tài, lại thảm tao vị hôn thê thiết kế mưu hại, bị cướp đoạt suốt đời tu vi cùng thiên phú huyết mạch, càng biến thành người trong thiên hạ chế nhạo phế vật. Đan điền bị hủy, hắn nhất định lưng đeo một thế khuất nhục mà không c&