Giang Nam Tam Thập

Tốt nghiệp lữ hành, trong đầm kỳ ngộ, Cổ Hoằng Vũ bất ngờ đã lấy được một cái không gian thần kỳ mảnh vỡ. Đây là Tiên gia Thần Khí, chất chứa kinh người uy năng, Bên trong không gian bia đá có thể tu luyện Tiên pháp, Có thể đem phổ thông cây nông nghiệp