Đô Úy Q

Tuyệt Thế Vũ Thần II - Tuyệt Thế Võ Thần Phong Vân Tái Khởi Lâm Phong sau khi xuyên qua Cửu Tiêu Đại Lục và trở thành Chú Tể nhưng lại phát hiện rằng Cửu Tiêu cũng chỉ là một mảnh đại lục của một góc băng sơn mà thôi. Lâm Phong chuẩn bị đi thế giới rộng lớn hơn v&agrav