Điệu Thấp Thanh Niên

Ngươi xuyên qua đến dị giới. Ngươi phát hiện, ngươi đang nằm tại trong quan tài. Ngươi rất bức thiết muốn tự cứu, thế là ngươi thi triển ngươi Thiết Đầu Công. Thật đáng tiếc, ngươi Thiết Đầu Công cũng không có có hiệu quả, ngược lại ngươi đầu sắt ném đi. Ngươi rất hoảng, ngươi vội vội và
Chương mới nhất:

Ngủ một giấc tỉnh đến dị giới. Bắt đầu một cái cá chép, theo cá chép bắt đầu vô hạn tiến hóa! Ngài thành công theo 【 cá chép 】 tiến hóa đến 【 Linh Ngư 】, ngài chất thịt càng thêm ngon! Ngài thành công theo 【 Linh Ngư 】 tiến hóa đến 【 T

Ngoại Quải Bàng Thân Đích Tạp Thảo - Hack Kề Bên Người Cỏ Dại. Đi vào dị giới, trở thành đại lão trước cửa một gốc cỏ dại, không có việc gì liền bị giẫm một cước. Hệ thống kích hoạt, hack kề bên người. Muốn nói cho cái này đại lão, làm người phải có
Chương mới nhất: Chương 884: Đại kết cục