Đại Nhật Dục Đông Hải

Lam Tinh, trong vòng một đêm, Luân Hồi Điện hàng lâm, chỉ cần tuổi tròn mười tám tuổi đều có thể lấy tiến nhập Luân Hồi Điện kinh lịch phó bản nhiệm vụ, đạt được ban thưởng trở nên mạnh mẽ, thậm chí Trường Sinh. Xuyên việt mà đến Giang Thần phát hiện, Luân Hồi thế

Tên gốc: 穿梭诸天 Chuyển ngữ bởi Con nhà người ta *** Đây là một cố sự liên tục xuyên qua chư thiên, quân lâm vạn giới. Trong Phong Vân, kiếm hắn chống Hùng Bá... Trong Tiểu Lý Phi Đao, kiếm hắn áp giang hồ... Dưới Thanh Vân sơn, hắn nhìn Trương Tiểu Phàm từng bước