Cuồng Bôn Đích Hải Mã

Tiên Ấm Nông Trường - Tiên Hồ Nông Trang Một bất ngờ được thần kỳ tiểu ấm, cho Tiêu Bình hoàn toàn cuộc sống khác. Từ đây hắn khốn đốn sinh hoạt có thể cải thiện, trồng trọt, làm nhà xưởng, làm cho người ta xem bệnh, cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt!