Bộ Hành Thiên Hạ

Lục Nghị, bệnh viện cộng đồng bác sĩ, làm Mộng Mộng gặp tự thành thần y và cổ võ cao thủ, sau khi tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện mộng thành sự thật... Quốc dân thần y, lúc này ra đời!

Hai ngàn năm trăm tuổi Tô Diệp sống đến mình 22 tuổi xuyên việt về cổ đại ngày đó, đương một "chính mình" khác sau khi xuyên việt, hắn trùng hoạch mình trường trung học thân phận học sinh, chính thức mở ra mình cao quang nhân sinh. Cầm kỳ thư họa, không g&i
Chương mới nhất:

Đỗ Trọng, thất truyền đã lâu thượng cổ y thuật người thừa kế duy nhất, không người biết siêu cấp binh vương, nhưng hắn dĩ nhiên tại y viện làm một gã tiểu bảo an, tốt đẹp chính là Đô Thị Sinh Hoạt lúc đó bắt đầu. Hắn y thuật vô địch, tập bách gia dài, Diệu Thủ Hồi Xuân, s