Bất bại tiểu sinh

Trái Đất Lâm Hạo mang theo Nghịch Thiên hệ thống phá không mà đến, quét ngang Chư Thiên, dẹp yên Vạn Giới! Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có! Cái gì Nữ Đế, cái gì thiên chi kiêu tử đều hoàn toàn cho ta... “Đốt, khen thưởng nữ cơ một cá
Chương mới nhất: Chương 930: Diệu dụng