Bão Miêu

Văn án Đang chơi trò chơi, Thẩm Chi Châu cả người đều toát ra vẻ soái khí kinh người, ngón tay bay nhanh trên bàn phím, nhanh đến không rõ ảnh. Kết thúc trò chơi, màn hình hiện ra -- Đại cát đại lợi, ăn gà buổi tối. Tiếng chuông điện thoại độ